Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Fäbod- och friluftsgudstjänster

Vi firar gudstjänst i våra fäbodar och andra fina ställen under sommaren. Ta med egen stol och kaffekorg, vi håller avstånd och följer aktuella restriktioner.

SÖNDAG DEN 20 JUNI

15:00 Solleröfäbod Flenarna
15:00 Venjansfäbod Matsäl

Lördag den 26 juni

11:00 Kättbo kapell

SÖNDAG DEN 27 JUNI

11.00 Gammelgården Våmhus
15:00 Hembygdsgården Sollerön

Söndag den 4 juli

15:00 Våmhusfäbod Näsberg

Söndag den 11 juli

15:00 Badplatsen Ryssnäs i Ryssa

Söndag den 18 juli

15:00 Solleröfäbod Mångberg

SÖNDAG DEN 25 JULI

15:00 Våmhusfäbod Indnäs

SÖNDAG DEN 1 augusti

11:00 Våmhusfäbod Bönsaberg
15:00 Gammelgården Venjan

SÖNDAG DEN 8 AUGUSTI

15:00 Klikten, Sollerön

Söndag den 29 augusti

15:00 Malibambo, vandring från Solleröfäbod Rossberg 14:00

Med reservation för ändringar!

Resten av våra gudstjänster under sommaren hittar du i kalendariet!