Foto: Magnus Aronson /IKON

Dop, vigsel och begravning i coronatider

I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Det betyder dock inte att ni behöver ställa in eller skjuta fram något.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir mindre och de som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom. 

Dop och vigsel

Rekommendationerna betyder inte att ni måste ställa in eller skjuta fram dop eller vigsel. Istället kan ni hålla det enkelt och med ett fåtal deltagare. Det är till exempel möjligt att genomföra vigseln med bara prästen, brudparet och två vittnen. Ni kan också välja att ha dopet eller vigseln någon annanstans än i kyrkan, till exempel utomhus eller hemma. Det går också att bjuda in gästerna till en livestreamad eller inspelad gudstjänst.

Här finns mer att läsa om dop och vigsel i coronatider

 

Begravning

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. 

Regler i kyrkans lokaler

Svenska kyrkan följer regler och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, regler för avstånd och att man inte ska delta i gudstjänsten om man har sjukdomssymptom gäller i kyrkans lokaler, precis som i övriga samhället.

Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Men enligt begravningslagen ska en avliden kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, som senast en månad efter dödsfallet.

Det finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Begravningen är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft om många skjuter upp gravsättningen.

Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så är ett alternativ att välja kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger begravningslagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Frågan om att skjuta upp en kistbegravning bestäms inte av Svenska kyrkan. Om du önskar flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Begravningsgudstjänsten
Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med prästen i den församling där begravningen ska hållas. I coronatider kan det vara bra att känna till en del fakta inför samtalet med begravningsprästen.

Kyrkliga begravningar räknas som allmänna sammankomster och regeringen har bestämt att ett begränsat antal personer får delta i sådana, under vissa förutsättningar. De som deltar vid en begravningsgudstjänst ska följa församlingens anvisningar och bör i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som exempelvis att inte närvara vid sjukdom samt att ha god handhygien. Storleken på kyrkan eller kapellet är avgörande för hur många personer som du kan bjuda till begravningsgudstjänsten.

Även om du väljer att ha begravningsgudstjänsten utomhus så måste platsen tillåta att alla deltagare kan hålla beslutat avstånd till varandra.

Du som är närmast sörjande bör samråda med prästen om hur begravningen kan genomföras på ett för dig säkert sätt.

 

I våra kyrkor och kapell gäller regeringens beslut med max 20 deltagare exlusive medverkande på begravningsgudstjänster.

Mer info om begravningar i coronatider finns här