Foto: Purino /Shutterstock

Diakonin stöttar i vissa fall ekonomiskt

När du lämnar en gåva till diakonin i Mora församling, skänker du pengar till välgörenhet lokalt i Mora.

Ansökningar om ekonomisk hjälp från Mora församling, tidigare kallad diakonipeng, behandlas en gång per kvartal.

Målet är att lämna ett skriftligt svar om ansökan har beviljats eller avslagits senaste den 15:e mars, juni, september samt december.

 

Vuxna över 18 år, folkbokförda i Mora kommun, utan barn eller med vuxna barn kan söka max en gång per år.

Vuxna över 18 år, folkbokförda i Mora kommun, med barn under 18 år kan söka max två gånger per år.

Ansökningar utöver det behandlas inte.

 

Ansökan skall ske på blanketten: 
Ansökan om ekonomisk hjälp från Mora församling

 

Sista dag för ansökan:

För första kvartalet:      28 februari

För andra kvartalet:      31 maj

För tredje kvartalet:      31 augusti

För fjärde kvartalet:      30 november

 

Använd nedanstående blankett vid ansökan. 
Blanketten finns båda här på hemsidan att skriva ut och skicka till oss eller på Andreasgården där det också går bra att lämna in ansökan. 

Länk till blankett

Behöver du hjälp att fylla i ansökan ber vi dig kontakta diakonin. 

Ansökningarna förvaras i arkivskåp och presenteras anonymt för arbetsgruppen som består av 2 diakoner alternativt 1 diakon samt enhetschef för diakoni, administrativ chef alternativt kyrkoherden samt en ledamot från kyrkorådet.