Diakoni - socialt arbete, samtal Sjukhuskyrkan

Diakoni innebär att med medmänsklig omsorg, grundad i Guds kärlek, möta människor och ge stöd och hjälp till självhjälp.

 

Vad gör man när livet inte blir som man tänkt sig? Alla drabbas vi någon gång av svårigheter och behöver stöd, omsorg och någon att tala med.

Ordet diakoni härstammar från grekiskan och betyder ”att tjäna”. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.

Det kan finnas många anledningar till att man behöver en medmänniska att prata med och få råd och stöd ifrån. I Mora församling arbetar diakonerna i olika sammanhang. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen att kontakta en diakon. 

Behöver du någon att tala med?
Församlingens diakoner har tystnadsplikt och erbjuder dig samtal enskilt eller i grupp. Samtalen är kostnadsfria.

Känner dig ensam?
Mötesplatser finns inom hela församlingen på församlingshem/prästgårdar och på äldreboenden. Välkommen att var med i gemenskapen!

Boende på äldreboende eller sjuk i hemmet ?
Diakonerna finns till för den som vill ha någon att tala med, för den som behöver någon som lyssnar och ger stöd, för den som önskar förbön, vill delta i andakt eller fira nattvard. Även här gäller tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Sjukhuskyrkan Mora lasarett

Sjukhuskyrkan är till för dig: Som är patient. Som kommer på besök. Som arbetar på lasarettet.

Diakonin stöttar i vissa fall ekonomiskt

När du lämnar en gåva till diakonin i Mora församling, skänker du pengar till välgörenhet lokalt i Mora.

Samtalsgrupp för efterlevande

För dig som förlorat en nära anhörig. Hör gärna av dig till oss - nya samtalsgrupper startar löpande