Detta händer i Venjan och Siknäs

17 december - 8 januari

Lördag 17 december
15.00 SÅNGSTUND I JULENS TID, Siknäs kyrka. Musiker Jenny Halvarsson. Vi sjunger julens sånger och psalmer och fikar tillsammans. 

Söndag 18 december 
18.00 VI SJUNGER IN JULEN, Venjans kyrka. Musikgudstjänst med Venjanskören och gäster. Musiker Jenny Halvarsson. 

Lördag 24 december Julafton
11.00 SAMLING VID KRUBBAN, Venjans kyrka. Ludwig Fontanac Rytter.

Söndag 8 januari
15.00 MÄSSA, Venjans kyrka. Präst Hélena Ànderson - Frisk.