Detta händer i Mora

16 december - 9 januari

Söndag 18 december
11.00 HÖGMÄSSA, Mora kyrka. Präst Maria Scharffenberg.

Söndag 18 december
16.00 CAROLS VID BETLEHEM, Mora kyrka. Mora kammarkör och Andreaskören.

Måndag 19 december
12.00 - 13.30 OBS TIDEN! MÅNDAGSTRÄFFEN, Andreasgården. Vi träffas för gemenskap och samtal över en kopp kaffe och julsmörgås till en kostnad av 20 kronor. Ingen anmälan. Välkommen!

Lördag 24 december Julafton
11.00 SAMLING VID KRUBBAN, Mora kyrka. Präst Anna Björk.

12.00 JULLUNCH, Andreasgården. Se separat annons

23.30 MIDNATTSSMÄSSA, Mora kyrka. Präst Maria Scharffenberg. 
Ensemble ur Mora Kammarkör, solist Henrik Frost medverkar.

 

Söndag 25 december Juldagen
06.00 JULOTTA, Mora kyrka. Präst Anna Björk

08.00 JULOTTA, Oxbergs kapell. Manne Tunmats Åsehäll.

Måndag 26 december Annandag jul
11.00 GUDSTJÄNST, Andreasgårdens kapell. Präst Ulf Jonsson. Efter gudstjänst bjuder vi på kyrkkaffe i Andreasgården.

Lördag 31 december
17.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN, Mora kyrka. Präst Ulf Jonsson.

 

Söndag 1 januari 2023
18.00 GUDSTJÄNST, Mora församling. Präst Ulf Jonsson.

 

Måndag 2 januari 
13.00 MÅNDAGSTRÄFFEN, Andreasgården. Vi träffas för gemenskap och samtal över en kopp kaffe med smörgås till en kostnad av 20 kronor eller Swish. Ingen anmälan. Välkommen!

 

Fredag 6 januari
11.00 TRETTONDAGSGUDSTJÄNST för SMÅ och STORA, Andreasgårdens kapell. Präst Hélena Ànderson - Frisk

 

Söndag 8 januari
11.00 HÖGMÄSSA, Mora kyrka. Präst Hélena Ànderson - Frisk.

 

Måndag 9 januari 
13.00 MÅNDAGSTRÄFFEN, Andreasgården. Vi träffas för gemenskap och samtal över en kopp kaffe med smörgås till en kostnad av 20 kronor eller Swish. Ingen anmälan. Välkommen!