Begravning - vem gör vad

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Begravningen är en del i det avskedet och omfattar praktiska förberedelser så väl som begravningsgudstjänst och gravsättning.

VEM GÖR VAD
I samband med ett dödsfall kan det vara svårt att veta vad som behöver göras - och vem som gör vad. Kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten,  kremering och gravsättning. De anhöriga tar hand om praktiska förberedelser i samband med begravningen.

Förberedelser
Som anhörig kan du välja om du vill ta hand om de praktiska förberdelserna inför begravningen på egen hand eller om du vill ta hjälp av en begravningsbyrå. Det handlar till exempel om anmälan av dödsfallet till myndigheterna, kontakter med kyrkan för bokning av tid och plats för begravningsgudstjänsten och bokning av gravplats, bårtäcke o.dyl.
länk bårtäcke 

Begravningssamtal
När begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med de anhöriga för ett samtal om begravningsgudstjänsten. Anhöriga har stora möjligheter att påverka hur begravningen utformas, till exempel i valet av musik.

Begravningsgudstjänsten
En gudstjänst är den kristna riten för att säga farväl till och tacka för en människa. Den hålls oftast i en kyrka, ett kapell eller ett krematoriekapell. 
länk kyrkor o kapell Mora församling

Minnesstund
Efter begravningsgudstjänsten är det vanligt att fortsätta gemenskapen med en stunds samvaro, med mat eller fika. I närheten av de flesta kyrkor finns församlingsgårdar och andra lokaler som passar för både större och mindre sällskap att hyra.
länk minnesstund

Gravsättning
I samband med gravsättningen kan anhöriga välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och gravplatsen markeras med en sten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Det finns också något som heter askgravlund som är ett mellanting mellan en minnslund och en gravplats utmärkt med namn.
länk gravsättning