Vårterminen 2021

Bibelskolans program våren 2021

Program våren 2021

 • 18 januari: Hur jag lärde mig älska Bibeln? – kåseri av Anna Sophia Bonde
 • 25 januari: Introduktion till profetismen, något om Samuel, Elia och Elisha

700-tal

 • 1 februari: Jona – den ofrivillige profeten
 • 8 februari: Jesaja – profeten och hans samtid
 • 22 februari: Jesaja – profeten och framtiden
 • 1 mars: Amos, Hosea, Mika – några exempel på profetiskt patos

600-tal

 • 8 mars: Jeremia – dom och tröst i skön förening
 • 15 mars: Obadja, Nahum – små profeter – finns de?
 • 22 mars: Habackuk, Sefanja – om rättfärdighet genom tron
 • 29 mars: profetism idag – finns den?

exilprofeterna, 500-tal

 • 12 april: Hesekiel, del 1 –  om vad folk vill höra och vad de behöver höra…
 • 19 april: Hesekiel, del 2 – tröst i bedrövelsen
 • 26 april: Daniel – om att tjäna Gud i förskingringen

efter exilen

 • 3 maj: Haggaj – var sak har sin tid
 • 10 maj: Sakarja – om kungen på åsnan
 • 17 maj: Malaki – om början på slutet och slutet på början…

Varje kväll består av två pass med fika emellan. Först är det föredrag och sedan samtalar vi i grupper.