Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Traineetjänst 90% Fässbergs församling

Är du mellan 18-22 år och vill prova Svenska kyrkan som arbetsplats? Välkommen att söka en av våra 1-2 traineetjänster i Fässbergs församling. Ansökan senast 1 maj

Detta är en tjänst med placering i Fässbergs församling. 

vi söker dig som

  • Vill testa Svenska kyrkan som arbetsplats.
  • Kan tänka dig att jobba med många olika uppgifter.
  • Vill utmana dig själv att göra sådant du aldrig gjort innan.
  • Själv vill upptäcka mer av den kristna tron, och önskar att andra ska göra detsamma.

Din uppgift som trainee är att:

  • Finnas som en extra resurs inom församlingens barn- och ungdomsarbete.
  • Vara med i konfirmandverksamheten.
  • Hjälpa till med punktinsatser inom församlingens vuxenarbete samt diakonala verksamheter.
  • Du kommer under året dessutom att gå olika former av fortbildningar som får dig att växa som människa och ledare.

Övriga upplysningar:

Fässbergs församling är en del av Mölndals pastorat som ligger precis söder om Göteborg. Det finns ett rikt församlingsliv med många olika former av verksamhet. Församlingens kyrkor och församlingshem fylls ständigt av människor i alla åldrar.

Församlingens traineetjänster är i första hand tänkta till ungdomar som bor i pastoratet och/eller har varit aktiva inom pastoratets verksamhet. Under året får du handledning och fortbildning. Tjänsten är en visstidsanställning på 90 procent som sträcker sig från mitten av augusti 2019 till mitten av juni 2020.

MER UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN LÄMNAS AV församlingsherde johannes imberg

Johannes Imberg

Johannes Imberg

Svenska kyrkan Mölndal