En äldre kvinna står och tittar ner i sina notblad.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Toltorpskören

Detta är kören för dig som vill ha lite mera utmaning än en "Alla kan sjunga"-kör. Vi träffas varje onsdag 18.30-20.15 i Toltorpskyrkan.

Toltorpskören

Toltorpskören en blandad vuxenkör som gillar att sjunga 3-4 stämmor. Du behöver ha lite körvana, samt kunna följa med i en stämma. Vi jobbar med sång- och teknikövningar. Någon gång per termin sjunger vi på gudstjänst och i något annat sammanhang typ Julkonserter. Målet är att ha roligt och att utvecklas sång- och körmässigt. 

Ledare för kören är Carina Jonsson, musiker i Fässbergs församling. För övriga frågor om kören kontakta carina.jonsson3@svenskakyrkan.se

Anmälan till Toltorpskören.

Vi kommer att spara dina uppgifter, i vårt register Kyrksam, som är GDPR-anpassat, för att kunna administrera gruppen.