Toltorpskören

Detta är kören för dig som vill ha lite mera utmaning än en "Alla kan sjunga"-kör. Vi träffas varje onsdag 18.30-20.00 i Toltorpskyrkan.

Toltorpskören

Toltorpskören i Fässbergs Församling i Mölndal är en relativt nystartad kör som haft ett långt uppehåll på grund av Corona. Du behöver ha lite körvana, samt kunna följa med i en stämma. Vi jobbar med sång- och teknikövningar och sjunger i flera stämmor. Någon gång per termin sjunger vi på en gudstjänst och i något annat sammanhang. Målet är att ha roligt och att utvecklas sång- och körmässigt. En enkel provsjungning till kören.

Ledare för kören är Carina Göransson, musiker i Fässbergs församling.

Anmälan till Toltorpskören.

Vi kommer att spara dina uppgifter, i vårt register Kyrksam, som är GDPR-anpassat, för att kunna administrera gruppen.