Foto: Skärmdump från Instagram

SKU Fässberg

Svenska Kyrkans Unga i Fässbergs församling. Här hittar du uppgifter till styrelsen och länk till Instagram.

SKU Fässberg är en ungdomsgrupp som träffas regelbundet i Hägnet i Fässbergs församlingshem.

Det finns en styrelse som valdes vid årsmöte 23 februari 2020.

Ordförande är Jacob Gawlitza. 

Hela styrelsen presenterar sig på instagramkontot SKU_Fassberg

Här kommer du till SKU Fässberg webbsida>>

 

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.