Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskolekonfirmation, Annedal

Annedals församling är en församling med mer än 40 års erfarenhet av konfirmandverksamhet för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. De erbjuder denna grupp till ungdomar som bor i och runt omkring Göteborg.

Annedals församling är en församling med mer än 40 års erfarenhet av konfirmandverksamhet för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. De erbjuder denna grupp till ungdomar som bor i och runt omkring Göteborg.

FÖR VEM: För dig med intellektuella funktionsnedsättningar.

VAR: Guldhedskyrkan (Guldhedens Kyrkbacke, Göteborg).

MER INFORMATION: www.svenskakyrkan.se/annedal/konfirmation

VID FRÅGOR: Kontakta Nils Olandersson,
nils.olandersson@svenskakyrkan.se, 031-731 86 29.

eller

Johannes Imberg, johannes.imberg@svenskakyrkan.se, 0738-520 463.

 KONFAFOLDER SVENSKA KYRKAN MÖLNDAL>>

Johannes Imberg

Johannes Imberg

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Fässberg