Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskolekonfirmation, Annedal

Annedals församling är en församling med mer än 40 års erfarenhet av konfirmandverksamhet för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. De erbjuder denna grupp till ungdomar som bor i och runt omkring Göteborg.