Flickkören Ceciliakören i Olaus Petri församling i Örebro.
Foto: Johannes Frandsen

Sångfåglarna - barnkör i Fågelbergskyrkan

Tisdagar 14:45-15:30 (åk 3-6)

Sångfåglarna åk 3-6

Tisdagar i Fågelbergskyrkan (Falkgatan 9) kl.14:45-15:30.

Sångfåglarna är en kör för dig som älskar att sjunga. Här får du lära dig nya sånger och upptäcka glädjen att sjunga tillsammans med andra.

Från kl. 14.20 finns det mellanmål för dem som vill och kl. 14.45 - 15.30 är det körövning.

Ansvarig körpedagog Elisabeth Feldt

Jag anmäler mitt barn till Sångfåglarna (åk 3-6) i Fågelbergskyrkan.

Det är OK för mig att mitt barn finns med på bild i Svenska kyrkan Mölndals olika informationskanaler. (Webbsida/blogg/Facebook/Instagram/tryckta medier)

Kontakt vårdnadshavare

Elisabeth Feldt

Elisabeth Feldt

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Stensjön

Mer om Elisabeth Feldt

Vik. Musiker i Stensjöns församling

Ulrica Kardborn

Ulrica Kardborn

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Stensjön