Foto: Paula Jessen Andrée

Samtalsgrupp Tro och liv

Toltorpskyrkan torsdagar varannan vecka kl 13-15.

Välkommen till samtalsgruppen tro och liv. Vi läser en bok tillsammans och samtalar om den. För mer information och anmälan kontakta Martin Lokrantz.

Martin Lokrantz

Martin Lokrantz

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Mer om Martin Lokrantz

Präst i Fässbergs församling