Foto: Paula Jessen Andrée

Samtalsgrupp Tro och liv

Toltorpskyrkan torsdagar varannan vecka kl 13-15.

Välkommen till samtalsgruppen tro och liv. Vi läser en bok tillsammans och samtalar om den. För mer information och anmälan kontakta Martin Lokrantz.