Svenska kyrkan Mölndal

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Mölndal Besöksadress: Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3b, 43142 Mölndal Telefon: +46(31)7619300 E-post till Svenska kyrkan Mölndal

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Så leds kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med val vart fjärde år. Verksamheten styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.


Vart fjärde år är det kyrkoval och då har alla medlemmar över 16 år möjlighet att rösta fram representanter till Svenska kyrkans olika nivåer. Läs mer om Svenska kyrkan på nationell nivå och stiftsnivån.

Svenska kyrkan Mölndal - Mölndals pastorat med församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön - styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Det dagliga arbetet leds av kyrkoherde Susanne Rappmann samt ledningsgruppen som består av församlingsherdarna Christofer Rogestedt, Susanne Olbing och Stefan Risenfors, kyrkogårds- och fastighetschef Marie Fischer samt kanslichef Johan Gahnertz.   

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd


Kyrkofullmäktige beslutar om budgetramar och församlingsinstruktion samt utser kyrkoråd och församlingsråd. Ordförande är Gunnar Lindskog och vice ordförande Stefan Caplan.

Procession i Fässbergs kyrka med kyrkorådets ordförande med flera
Bild: Paula Jessen Andrée

Kyrkorådet är mer som en styrelse och bestämmer om mål för verksamhet, tjänster, fastigheter, kyrkogård, ekonomi med mera. Ordförande är Eva Forsell Aronsson, vice ordförande är Stefan Caplan och andra vice ordförande är Jan-Erik Lindström.

Församlingsråden har fått delegation av kyrkorådet att besluta om gudstjänsternas utformning och kollekter.

  • Fässbergs församlingsråd, ordförande Mats Holstein och vice ordförande Jan-Erik Lindström.

  • Kållereds församlingsråd, ordförande Margareta Eklund Jimar.

  • Stensjöns församlingsråd, ordförande Mats Ohlson och vice ordförande Lars Ramboldt.

Församlingsinstruktion

Alla församlingarna i Svenska kyrkan har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Hur Svenska kyrkan Mölndal ser på sin uppgift beskrivs i Församlingsinstruktion 2015. Där återfinns även tre vägledande ord: Svenska kyrkan Mölndal vill vara Angelägen, Modig och Närvarande.