Planteringslådor

På vissa gravfält på Fässbergs och Kikås kyrkogård kommer planteringslådor att ersätta planteringarna för de som valt blått eller rött skötselpaket. Bytet startar under våren 2020 och kommer att fortgå under en längre tid.

Vi kommer under 2020 och framåt påbörja arbetet att ersätta rabatten i skötselgravarna med en planteringslåda. 

Det är endast de som har blått eller rött planteringspaket som detta gäller.

Planteringslådan består av en inre låda där blommorna planteras i och en yttre vattenlåda samt en sugfilt som drar upp vattnet till jorden.

Några av fördelarna:

  • jämn vattning underifrån ger bättre förutsättningar för blommorna att frodas.
  • mindre rotogräs och jämnare rabattytor.
  • underlättar planteringsarbetet.
Planteringslåda

Då väldigt många har valt rött och blått sköselavtal är detta ett arbete som kommer pågå under flera år. 

Fässberg

2020 börjar vi med ett antal gravar på fält 162 som är ett område med kraftig lutning, där planteringslådan har flest fördelar. Ta gärna en titt på dessa gravrabatter.

Kikås

2020 börjar vi med ett antal gravar på fält 220 och 223, som är områden med mycket rötter, där planteringslådan har många fördelar. Ta gära en titt på dessa gravrabatter.

positivt respons

Flera andra kyrkogårdar har fått mycket positiv respons när de bytt till dessa planteringslådor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Joakim Gobbert eller Ted Aronsson.