Foto: Thomas Kelley

Pariskonfa, Fässberg

Varannan onsdag kl 16:30-19:00, Fässbergs församlingshem. Konfirmation lördag 29 maj eller 5 juni, Fässbergs kyrka.

PARISKONFA

FÄSSBERGS FÖRSAMLING               

Parisgruppen har ett diakonalt perspektiv. Diakoni handlar om att uppmärksamma och stå upp för de svaga och utsatta i samhället. Konfirmandåret kommer att innehålla gemenskap, samtal och studiebesök mm. På påsklovet tågluffar vi till Paris.

TRÄFFAS: Varannan onsdag kl. 16:30-19. Uppstart 2 eller 9 september.

VAR: Fässbergs församlingshem (Terrakottagatan 3b, Mölndal).

LÄGERDATUM: Påsklovet.

KOSTNAD: 2500kr.

KONFIRMATION: Lördag 29 maj eller 5 juni, Fässbergs kyrka.

VID FRÅGOR: Kontakta Johanna Risenfors Lindmark, johanna.risenforslindmark@svenskakyrkan.se, 0738-520 412.

FOLDER (PDF)>>

 

Anmäl dig snarast. UPPGIFTER OM KONFIRMANDEN.

Är du döpt?

På grund av begränsat antal platser i grupperna, gör två val av grupp:

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, facebook, instagram, folder osv)

I och med denna anmälan till konfirmationsläsningen godkänner jag det eventuella ekonomiska åtagandet som kan vara förknippat med konfirmationsgruppen (uppgiften finns tillsammans med varje grupp). För att kunna genomföra och administrera ditt barns tid som konfirmand kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering

Johanna Risenfors Lindmark

Johanna Risenfors Lindmark

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg