Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tisdagskvällar i Stensjön 26 november

26 november kl 18:30-20:00 Filosofen Nicolaus Cusanus vem var han? Per Starke berättar inför Jonna Bornemarks besök 17 januari.

26 november kl 18:30-20:00

Filosofen Nicolaus Cusanus. Per Starke berättar mer.

Cusanus är en av grundpelarna i filosofen Jonna Bornemarks generalangrepp på New Public Management i den uppmärksammade boken ”De omätbaras renässans”. Jonna kommer 17 januari, men här får vi en chans att förbereda oss tillsammans med Per Starke.

Filosofen Jonna Bornemark bok "Det omätbaras renässans" har väckt enormt intresse med sin kritik av New Public Management. Hon fick t ex predika i Storkyrkan vid Riksmötets öppnande 2019.

Jonna Bornemark bygger sin kritik av New Public Management på filosofen Nicolaus Cusanus. Inför hennes besök i Göteborg i januari kommer vi att förbereda oss på vem Nicolaus Cusanus var. Cusanus var en av världens mest betydande filosofer, men märkligt okänd i Sverige.

I föreläsningen 26/11 ska Per Starke ge en helhetsbild av Cusanus, inte bara som filosof, utan även som person, vetenskapsman, författare, matematiker, kyrkopolitiker, speltillverkare, diplomat, teolog och mystiker. Han kommer också att sätta in honom i det historiska sammanhang som han verkade i på 1400-talet i Tyskland och Italien.

Ingen anmälan.
Foto: Kyrkans Tidning montage

 

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön