Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leva Livet

Leva livet fullt ut. Vi lyssnar till bibeln och egna erfarenheter. Fyra tisdagar kl 13:00-14:30 Fässbergs församlingshem. Anmälan.

Leva livet

Är det möjligt att leva livet fullt ut utan att skada nån annan eller sig själv?

Vi lyssnar till bibeln och egna erfarenheter.

Fyra tisdagar kl. 13-14.30 i Fässbergs församlingshem
10/9,  8/10, 12/11, 10/12.

Ledare:Klas Hermansson

Anmälan senast 8/9 till Klas muntligen eller per telefon 87 13 28 eller via prytz.krona@gmail.com