Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jonna Bornemark i Stensjön 17 januari kl 15

Filosofen Jonna Bornemark föreläser om sin bok Det omätbaras renässans, en filosofisk kritik mot samtidens mätbarhetssamhälle

Föreläsning med Jonna Bornemark

Stensjökyrkan 17 januari kl 15

Ingen anmälan

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Vi kan idag därför tala om ett pedanternas världsherravälde.

Det omätbaras renässans gör filosofen Jonna Bornemark just det. I boken tar hon sig an allt från vårdkris och New public management till vår syn på konst och religion. Med hjälp av tre renässansfilosofer visar hon på möjliga utvägar till ett mer humanistiskt, levande och rent av magiskt liv.

Besöket av Jonna Bornemark är ett samarbete med Föreningen Narrativ Medicin. Eftermiddagen ordnas av Svenska kyrkan Mölndal. 

Författare Jonna Bornemark

Jonna om sin bok>>

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön