Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjärta till Hjärta

Musikgudstjänst i Stensjökyrkan 29 september kl 18. Joel Göranson med band spelar egna sånger.

Joel Göranson leder oss, tillsammans med sitt band, igenom en musikgudstjänst där egenskrivna toner och ord får leta sig in i hjärtats många olika rum.

Joel Göranson

Joel Göranson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst Stensjön , Präst

Mer om Joel Göranson

Präst Stensjöns församling

Birgitta Landgren

Birgitta Landgren

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Stensjön