Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Helgmålsbön Kikås kapell

Lördag 9 november och 7 december kl 18:00-18:30

Helgmålsbön i Kikås kapell

Kl 18:00-18:30 lördag 9 november och 7 december

Kikåsleden 4, Mölndal

  • Musik några minuter före 18:00
  • Klockringning kl 18:00
  • Kort tal inför söndagens texter, eventuell diktläsning
  • Musik och möjlighet till ljuständning, bön och avslutningsmusik

Vid frågor kontakta Ingemar Malmberg eller Lars Ramboldt (församlingsrådet i Stensjön).