Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fyra måndagar med "Vadå Gud?"

Fyra måndagar i Fässbergs församlingshem 18:30-20:30. Ingen anmälan. Sökare, tvivlare, troende - alla är välkomna!

Välkommen till en kurs fyra måndagskvällar under hösten 2019. Du behöver inte anmäla dig, kvällarna är fristående från varandra och du deltar utan kostnad.

Tid: måndagarna kl 18.30-20.30.

  • 9/9,
  • 30/9,
  • 28/10
  • 18/11

Plats: Fässbergs församlingshem.

Föreläsare och samtalsledare: Carl Sjögren, kyrkoherde i Mölndal

Innehåll:

9/9:            Vadå Gud? Vad innebär tro, egentligen? Kan man veta något om Gud? 

30/9:          Vad innebär det att tro på en skapare? Kan kristen tro och naturvetenskap kombineras? Vad säger kyrkan om det goda och det onda?

28/10:        Vem är Jesus? Räcker det inte med Gud? Vad var själva ärendet när Jesus kom? Gör det han sa och gjorde någon skillnad idag?

18/11:          Och vem är då den helige Ande? Kan man se spår av Anden idag, i vår tid, i Mölndal? Hur leder Gud oss idag? Vad ska man med kyrkan till?

Välkommen!

Carl Sjögren

Carl Sjögren

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkoherde

Mer om Carl Sjögren

Kyrkoherde i Svenska kyrkan Mölndal