Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekumenisk gudstjänst Centrumkyrkan, Kållered

Söndag 22 september är det sammanlyst ekumenisk gudstjänst kl 11:00 i Centrumkyrkan, Kållered.

Kållereds församlings (Kållereds kyrka och Apelgårdens kyrka) gudstjänster är sammanlysta och det firas ekumenisk gudstjänst i Centrumkyrkan i Kållered kl 11:00. Predikan av Roland Stahre.

Läs mer om ekumenik på Sveriges Kristnas Råds webbsida>>

Centrumkyrkan i Kållered ligger på Gamla Riksvägen 75, Kållered. 

Webbsida>>

Håkan Berndtsson

Håkan Berndtsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Kållered

Mer om Håkan Berndtsson

Kållereds församling