Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekumenisk gudstjänst Bifrostkyrkan, Mölndal

Söndag 22 september är det sammanlyst ekumenisk gudstjänst kl 11:00 i Bifrostkyrkan, Mölndal.

Fässbergs församling (Fässbergs församlingshem), Stensjökyrkan och förmiddagsgudstjänsten i Fågelbergskyrkan är sammanlyst och det firas ekumenisk gudstjänst i Bifrostkyrkan kl 11:00.

Gudstjänsten leds av kyrkoherde Carl Sjögren. Musiker Karin Rosander.

Läs mer om ekumenik på Sveriges Kristnas Råds webbsida>>

Bifrostkyrkan ligger på Lantbruksgatan 2, Mölndal.

Webbsida>>

Carl Sjögren

Carl Sjögren

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkoherde

Mer om Carl Sjögren

Kyrkoherde i Svenska kyrkan Mölndal