Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Belysning och asfaltsarbeten på Fässbergs kyrkogård

Under 2019 installeras belysning och utförs asfalteringsarbeten på Fässbergs kyrkogård. Viss begränsning i framkomligheten kan förekomma.

Belysning på Fässbergs kyrkogård

Under 2019, med start under vecka 13, kommer belysning med stolparmaturer att installeras på stora delar av Fässbergs kyrkogård. Något som har varit efterfrågat och efterlängtat av många.

Asfaltering

Samtidigt med installationen av belysning kommer det att göras asfalteringsarbeten på en del sträckor på kyrkogården samt utanför fordonsgaragen (fd blomsteraffären).

Begränsning för biltrafiken

Det kommer bli vissa begränsningar för biltrafiken på kyrkogården under olika perioder när vägar måste spärras av. Det kommer att finnas tydlig skyltning avseende omdirigeringar av infarter och de avstängningar av vägar på kyrkogården som behöver göras. 

Vi hoppas på överssende för de störningar som blir nödvändiga under en period av 2019.

Joakim Gobbert

Joakim Gobbert

Svenska kyrkan Mölndal

Arbetsledare Fässbergs kyrkogård