Foto: Martina Skånberg

Ny begravningsmark

Begravningsmarken i Mölndal kommer inte att räcka och kyrkogårdsförvaltningen vill utöka Fässbergs kyrkogård med Lilla Fässbergsdalen. Något som Mölndals stad motsäger sig och kan endast tänka sig att sälja för 300 miljoner kronor.

Behöver mer begravningsmark

Kyrkogårdsförvaltningen i Mölndal, som sköter om begravningsverksamheten, har hos Mölndals stad ansökt om att få köpa mer mark i anslutning till Fässbergs kyrkogård nämligen Lilla Fässbergsdalen.

Anledningen är att Mölndals stad växer och begravningsplatserna kan inom fem-tio år ta slut om inte ny mark tas i bruk. 

En ansökan skickades in 2019 och ett möte ägde rum i maj 2021 med kommunens plan- och exploateringsutskott. Mölndals stad erbjuder nu kyrkogårdsförvaltningen att köpa marken för 300 miljoner kronor. ”-Det är inte rimligt, säger kyrkoherde Carl Sjögren” i Mölndals-Posten. (10 oktober>>)

Svenska kyrkan är huvudman

Svenska kyrkan är huvudman för all begravningsverksamhet i Sverige (utom i Stockholm och Tranås), på uppdrag av Riksdagen. Alla boende i Sverige som har en beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift. Den är samma för alla (utom Stockholm och Tranås) och beslutas av Kammarkollegiet.

Länstyrelsen utser ett begravningsombud i varje kommun som har insyn hos den eller de huvudmän som finns i kommunen och ombudet bevakar att pengarna används rätt och att alla som ska begravas, oavsett religion, får en begravningsplats. 

Det ska också finnas tillgång till en neutralt begravninglokal utan religiösa symboler. I Mölndal är det Livereds kapell i Kållered. 

Begravningslagen

Kyrkogårdsförvaltningen har att följa Begravningslagen (1990:1144);; Kulturminneslagen (1988:950), Förvaltningslagen (2017:900) och därutöver alla alla lagar som tillhör en normal arbetsplats.

Flera olika begravningssätt

På kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Mölndal erbjuds flera olika begravningssätt:

  • Kistgravar

  • Urngravar

  • Minneslund

  • Askgravlund 

Antal platser

Sammanlagt finns det 10 333 gravplatser på de fyra kyrkogårdarna. I Mölndals stad bor det 69 900 personer varav drygt 55 000 personer bor i Fässberg, Kållered och Stensjöns församlingar (Svenska kyrkan Mölndal). 

Huvudmannens skyldighet

Huvudmannen (i det här fallet Kyrkogårdsförvaltningen hos Svenska kyrkan Mölndal) är skyldig att tillhandahålla begravningsplatser för alla invånarna i Mölndal. Det handlar om begravningsplatser för alla olika trostillhörigheter. 

Olika begravningsseder

Det finns inom olika religioner olika begravningsseder. Alla dessa måste kyrkogårdsförvaltningen ta hänsyn till. Det handlar om särskilda ritualer i samband med dödsfallet och vid begravningsgudstjänsten. Och det handlar om själva begravningen och begravningsplatsen. 

Hur stor är en grav?

Storleken på en gravplats beräknas 1,50x3meter = 4,5 m2. Till detta tillkommer säkerhetsmått mellan gravplatserna på 0,5 m. I ytan ingår grönstråk, allmänna gångar, planteringar, vattenposter osv. 

Hur många som kan begravas i en grav beror på om det är kistbegravning eller om det är en urna som gravsätt. 

Kommunikationer till begravningsplatserna

En kyrkogård är en levande miljö som minner om livet och döden. På kyrkogården är det vilsamt att kunna promenera, eller att få sätta sig ner och tänka på sina kära som ligger på kyrkogården. 

Att kunna ta sig enkelt till kyrkogården med allmänna kommunikationer är viktigt. Det är inte alla som har tillgång till bil, av olika anledningar. I dag är det till exempel väldigt svårt att ta sig till Livereds begravningsplats eller till Kållereds kyrkogård om du inte har tillgång till bil. 

Kommunens miljöpris

Kyrkogårdarna är som en lunga, en oas i en storstad. En plats för eftertanke och ro. Kyrkogårdsförvaltningen i Mölndal arbetar också aktivt med biologisk mångfald på kyrkogården och bidrar därför till en god miljö. 27 april 2021 fick kyrkogårdsförvaltningen kommunens miljöpris med motiveringen:

”En kyrkogård är en plats för minnen och stillhet. En plats för reflektion, en plats för det som varit och det som kommer. 

I Mölndals pastorat har kyrkogårdarna nu också en stark miljöprägel. Arbetet har bland annat riktats mot biologisk mångfald på flera sätt, miljövänligare maskiner och produkter, samt nya planteringsstrategier. I det stora är det livets cirkularitet som nu är så tydligt manifesterat genom hur man nu arbetar miljöorienterat med sina kyrkogårdar. Detta vill Miljönämnden uppmärksamma genom att tilldela Marie Fischer, Kyrkogårds- och fastighetschef, och personal på Mölndals pastorats kyrkogårdsförvaltning 2021 års miljöpris i Mölndals Stad.”

Mölndals miljöpris är ett hederspris som årligen delas ut som en uppmuntran till pristagare som aktivt verkat för att förbättra miljön i Mölndal. 

Döden hör till livet

Till en levande stadsbild hör en levande begravningsmark. Helt enkelt för att döden hör till livet. Med vetskapen om att livet är ändligt blir jag mer varsam med den tid jag får leva.

Carl Sjögren, kyrkoherde Foto: Carina Etander Rimborg

En begravningsplats som finns där människor rör sig blir ofta en viktig plats som traderar platsens historiska personer, som blir en skön, grön oas mitt i vimlet. Ofta påminner den också om ”livets cirkularitet”, som det står i motiveringen stadens miljöpris för 2021. Att vi har kommit av jorden och att vi åter ska bli jord.

Frågan om begravningsmark är en fråga om värderingar, kultur och om människosyn. När arkeologerna söker svar på hur en främmande kultur såg ut börjar de nästan alltid på begravningsmarken. Vad säger gravskicket om människorna här? Vad kommer dom att säga om oss i Mölndal om 500 år? Gravplatserna berättar om hur vi tog hand om våra döda.

Så en levande begravningsmark är viktig för alla: folk i rörelse, i alla åldrar. Men en särskilt utsatt grupp är dom som vi brukar kalla för ”efterlevande”. De är rätt ofta äldre, de har svårt att ta sig för långt bort, de kanske rent av har slutat köra bil. Deras livskamrater finns gravsatta där på begravningsplatsen. Självklart är det inte någon enkel, eller billig, fråga att lösa deras behov av att komma dit. Men det är en utsatt grupp. Och inom några decennier är vi en av dom.

/Carl Sjögren, kyrkoherde
Svenska kyrkan Mölndal

Begravningsplatser

Våra begravningsplatser – eller kyrkogårdar som de ofta kallas – finns i Fässberg, Kikås och Kållered. De är rofyllda platser för besök till minne av avlidna kära.

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Kyrkogårdar i Mölndal

Har du frågor om begravning, gravskötsel och kyrkogård? Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen. Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Fässberg, Kållered och Stensjön.

Klimat och biologisk mångfald

På våra kyrkogårdar och begravningsplatser i Mölndal arbetar vi med klimatet och den biologiska mångfalden. Du kan hitta olika fågelholkar, insektshotell och bikupor bland annat runt om på kyrkogårdarna.