Fässbergs kyrka
Foto: Paula Jessen Andrée

Mölndals-Posten

Varje månad har Svenska kyrkan Mölndal annons i Mölndals-Posten. Några gånger görs också en särskild bilaga som skickas med. Här hittar du annonserna och bilagorna.