Modig, närvarande och angelägen

De tre värdeorden genomsyrar allt Svenska kyrkan Mölndal gör.

Jesus var angelägen. Han kallade människor han mötte till att bli människofiskare. Målet var att fler skulle bli lärjungar.

Jesus var också modig. Rätt ofta blev det konflikter runt honom när han vände upp och ner på etablerade mönster och destruktiva vanor.

Jesus var närvarande, och är fortfarande närvarande idag. Mitt i det svåra och påfrestande står han kvar och kämpar för alla. Inte ens döden kunde besegra honom.

Sjukhuskyrkan finns för att lyssna, trösta, samtala och erbjuda själavård när livet drabbar dig som patient, närstående eller personal. 

Läs mer på Sjukhuskyrkans hemsida.

En modig, angelägen och närvarande kyrka

Alla församlingarna i Svenska kyrkan har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Hur Svenska kyrkan Mölndal ser på sin uppgift beskrivs i Församlingsinstruktion 2019. Där återfinns även tre vägledande ord: Svenska kyrkan Mölndal vill vara Modig, Angelägen och Närvarande.

Ladda ner Församlingsinstruktionen (pdf) här.

Eller läs på din dator här>>

Några mammor sitter i en ring på golvet med sina bebisar. En bebis tittar nyfiket på ett levande ljus som står i mitten.

Bli medlem

Svenska kyrkan Mölndal vill vara en närvarande, angelägen och modig kyrka. Välkommen som medlem!

Kontakt