Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Livsstegen

Livsstegen - ett andligt program i tolv steg för dig som vill personlig utveckling och existentiell hälsa. Fässbergs församlingshem, varannan tisdag kl 14-15.30.

Deltagarna i gruppen delar livet i en trygg miljö med tydliga riktlinjer. 

Vi träffas vid tolv tillfällen på tisdagar ojämna veckor kl 14-15.30.

Gruppen startar när tillräckligt många har anmält sig. Om du är intresserad av en grupp på kvällstid, hör av dig.

Den som anmäler sig blir inbjuden till ett introduktionssamtal.

Anmälan till:

Birgitta Sundahl

Birgitta Sundahl

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Fässberg

Mer om Birgitta Sundahl

Fässberg