Livsstegen

Livsstegen - ett andligt program i tolv steg för dig som vill personlig utveckling och existentiell hälsa.

Deltagarna i gruppen delar livet i en trygg miljö med tydliga riktlinjer. 

Gruppen träffas vid tolv tillfällen.

För närvarande finns ingen grupp. Är du intresserad av att vara med så kontakta Birgitta Sundahl. Gruppen startar när tillräckligt många har anmält sig.

Den som anmäler sig blir inbjuden till ett introduktionssamtal.