Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkomusiker, lärare till Kyrkans musikskola

Kyrkans musikskola i Mölndal är ett spännande pionjärarbete. Ett nytt sammanhang som inte prövats i Svenska kyrkan Mölndal förut, där det krävs ett kreativt, strategiskt och långsiktigt tänkande i uppdraget. Detta är en 2-årig projekttjänst på 50%.

Kyrkans musikskola i Mölndal

Kyrkans musikskola i Mölndal är ett spännande pionjärarbete. Ett nytt sammanhang som inte prövats i Svenska kyrkan Mölndal förut, där det krävs ett kreativt, strategiskt och långsiktigt tänkande i uppdraget. Målet med musikskolan är att fler ungdomar i Mölndal ska bli aktiva kyrkomusiker och vilja bli utbildade organister och kantorer.

Målgrupp

Målgruppen är främst de barn och ungdomar som redan finns i församlingarnas verksamhet. Du arbetar därför nära församlingarnas musiker som är rekryterande till musikskolan, för att bjuda in musikintresserade barn och ungdomar så att de, individuellt och gemensamt, kan smittas av glädjen i att skapa musik till Guds större ära. Vi riktar oss därför främst till barn, ungdomar och unga vuxna.

Dina arbetsuppgifter

Dina uppgifter är både praktiska och strategiska.

Du ska genomföra lektioner i orgelspel och kompbandsinstrument. Tillsammans med församlingarnas musiker bygger du upp verksamheten till en ordinarie verksamhet.

Varje vecka erbjuder du lektioner i Fässberg, Kållered, och Stensjön. Du har alla tre församlingarna som din arbetsplats, men kommer att ha din bas i Fässbergs församlingshem. Tillgång till egen bil och körkort är därför en förutsättning.

Församlingarna har många musikantiska miljöer för dem som vill komma närmare kyrkans musikskatter. En orgel i varje församling är utrustad med pedalställning som möjliggör pedalspel också för små barn och pedagogiskt material finns i varje församling.

 

Övriga upplysningar

Kyrkofullmäktige har beviljat medel för en halvtids (50%) projekttjänst under två år. Vår förhoppning är att verksamheten efter två år kan övergå i ordinarie verksamhet.

  • Din närmaste chef blir kyrkoherde Carl Sjögren.
  • Tillgång till egen bil och körkort är en förutsättning.
  • Tidigare erfarenhet av orgelundervisning är meriterande.

Kyrkans musikskola är ett komplement till kommunens kulturskola och kommer att tillämpa samma avgifter och liknande villkor som kulturskolan.

Svenska kyrkan Mölndal har ett 70-tal anställda i tre församlingar samt kansli och kyrkogårdsförvaltning.

Du behöver ha körkort.

Ansökan

Ansökan senast 2 februari. Skickas till Svenska kyrkan Mölndal.
Märk ansökan ”Musikskola”

molndals.pastorat@svenskakyrkan.se

eller:

Svenska kyrkan Mölndal
Terrakottagatan 3B
431 42 Mölndal

Upplysningar lämnas av kyrkoherde Carl Sjögren.

Carl Sjögren

Carl Sjögren

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkoherde

Mer om Carl Sjögren

Kyrkoherde i Svenska kyrkan Mölndal