Foto: Gustaf Hellsing

#kyrklignärvaro2030

Vad är egentligen kyrklig närvaro? Hur visar den sig i Mölndal. Vad är din bild?

Första diskussionkvällen

8 september samlades drygt 30 personer för att prata om frågorna. Här kan du se föredragen och sammanfattning av de samtal som fördes vid borden.

Nu pågår ett arbete med som började som en Lokalförsörjningsgrupp. Vilka lokaler behöver kyrkan i Mölndal? Var ska vi vara, synas och finnas? Men frågan är egentligen mycket större än så.

Gruppen har valt att ta sikte på 2030 och kallar sig #kyrklignärvaro2030

I församlingsinstruktionen som utfärdades hösten 2019 fastställdes några prioriterade områden.

Ett av dem är detta:

Öka Svenska kyrkans i Mölndal närvaro, speciellt i de nybyggda områdena. Man kan regelbundet fira gudstjänst, samla barn och ungdomar, föra existentiella samtal på många platser runt om i Mölndal genom att turnera runt med fika, bön och samtal. Med stor nyfikenhet vill församlingarna lyssna till vad de nyinflyttade vill ha från kyrkan och vad som är deras längtan.

Material från diskussionskvällar bla

#kyrklignärvaro2030

Vad är egentligen kyrklig närvaro? Hur visar den sig i Mölndal. Vad är din bild?

Carl Sjögren och Eva Forssell Aronsson står och leder kvällen 8 september 2020 i Fässbergs församlingshem. På bilden ses människor sitta vid ett bord och Eva och Carl står framför dem och talar.

#kyrklignärvaro2030 8 september 2020

Diskussionskväll 8 september 2020. Här kan du se den inspelade kvällen.

Vad är kyrklig närvaro?

Kan du hjälpa till och visa din bild av vad du
tycker, vill eller önskar att kyrklig närvaro är?

1. Ta en bild som beskriver eller visar vad du tänker
2. Lägg upp bilden på Instagram och tagga den med #kyrklignärvaro2030

Har du inte Instagram kan du skicka din bild till molndals.kom@svenskakyrkan.se

Ladda ner pdf-inbjudan här>>

Sammankallande i gruppen är kyrkorådets ordförande Eva Forssell Aronsson.