Foto: Paula Jessen Andrée

Kör är Hälsa

Fågelbergskyrkan. Onsdagar kl 14:30-16:00.

Kör är Hälsa är en kör för daglediga som sjunger enkla sånger från olika genrer. En ”Våga sjunga-kör” för alla som vill sjunga!

Kören medverkar ibland i Fågelbergskyrkans gudstjänster. Kören har redan ganska många medlemmar men det finns plats för fler. 

För aktuella datum se kalendern.

Musikgudstjänst: Trio Klavira 11 september

Söndag 11 september kl 18 i Stensjökyrkan. Trio Klavira. Musik av Mozart, Bruch m.fl. Karin Jansson, klarinett. Märta Mofjell, viola. Maria Weejs, piano. 

Musik i Fågelbergskyrkan 15 oktober Edith Piaf

Fågelbergskyrkan lördag 15 oktober kl 16.00. Sånger från Edith Piafs repertoar.

Grenverk på ett höstträd utan löv i motljus.

Musik i Fågelbergskyrkan 3 september "Sommarvind"

Fågelbergskyrkan lördag 3 september kl 16.00. En berättelse om förståelse och förlåtelse, om hur öden flätas samman över tid och rum och om hur människovärdet ryms bortom yttre skeenden.