Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kör är Hälsa Våga sjunga-kör

Fågelbergskyrkan. Onsdag kl 15:00-16:30

Kör är Hälsa är en kör för daglediga som sjunger enkla sånger från olika genrer. En ”Våga sjunga-kör” för alla som vill sjunga!

Kören medverkar i Fågelbergskyrkans Hjärtats Tid- gudstjänster och i andra former av musikgudstjänster. Kören har redan ganska många medlemmar men det finns plats för fler. Anmäl dig till Linus Landgren som kommer att leda kören hösten 2019.

För aktuella datum se kalendern.