Foto: Paula Jessen Andrée

Kör är Hälsa Våga sjunga-kör

Fågelbergskyrkan. Onsdag kl 15:00-16:30

Kör är Hälsa är en kör för daglediga som sjunger enkla sånger från olika genrer. En ”Våga sjunga-kör” för alla som vill sjunga!

Kören medverkar i Fågelbergskyrkans Hjärtats Tid- gudstjänster och i andra former av musikgudstjänster. Kören har redan ganska många medlemmar men det finns plats för fler. 

För aktuella datum se kalendern.

Ida Andersson

Ida Andersson

Svenska kyrkan Mölndal

Föräldraledig