Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kör är Hälsa Våga sjunga-kör

Fågelbergskyrkan. Onsdag kl 15:00-16:30

Kör är Hälsa är en kör för daglediga som sjunger enkla sånger från olika genrer. En ”Våga sjunga-kör” för alla som vill sjunga!

Kören medverkar i Fågelbergskyrkans Hjärtats Tid- gudstjänster och i andra former av musikgudstjänster.

Under våren 2019 finns frilansmusiker Edo Bumba med som körledare och extra musiker.
Kören har redan ganska många medlemmar men det finns plats för fler.

För aktuella datum se kalendern.

Ida Andersson

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Stensjön