Foto: Paula Jessen Andrée

Kör är Hälsa

Fågelbergskyrkan. Onsdagar kl 15:00-16:30.

Kör är Hälsa är en kör för daglediga som sjunger enkla sånger från olika genrer. En ”Våga sjunga-kör” för alla som vill sjunga!

Kören övar i Fågelbergskyrkan. Under hösten 2022 sker även övningar på Lackarebäckshemmet.

Kören medverkar ibland i Fågelbergskyrkans gudstjänster.

För aktuella datum se kalendern.

Kör är Hälsa övar på Lackarebäckshemmet

Kör är Hälsa kommer ha körövning på Lackarebäckshemmet vid följande tillfällen under hösten: 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 16/11, 23/11, 30/11 och 7/12. Körövning sker i stora salen på Lackarebäckshemmet tillsammans med de boende. Fika. Alla är välkomna!

Minnesgudstjänst i Kikås kapell

Minnesgudstjänst med meditativ musik i allhelgonatid. Lördag 5 november kl 18 i Kikås kapell, Mölndal

Musik i allhelgonatid, Kikås 5 november

Kikås kapell lördag 5 november kl 18:00 Stilla musik

Musikgudstjänst: Sjung in julen 18 december!

Vi sjunger julsånger tillsammans med Stensjökyrkans alla körer. Söndag 18 dec kl 18 i Stensjökyrkan.

Luciatåg i Stensjökyrkan

Måndag 13 december kl 18 med Stensjökyrkans alla barn- och ungdomskörer i ett långt Luciatåg.

Konsert med Mölndals Kammarkör 10 oktober

Konsert med Mölndals Kammarkör måndag den 10 oktober kl 19:30 i Stensjökyrkan

Temakväll 25 oktober 2022 ”Att berätta med musik”.

Temakväll: Temakväll i Stensjökyrkan med Sveinung Nygaard "Att berätta med musik". Tisdag 25 oktober kl 18:30. Stensjökyrkan.

Musikgudstjänst: Cherubinis Requiem 13 november

Söndag 13 november kl 18 i Stensjökyrkan. Cherubinis Requiem med musiker och Stensjön kyrkokör. 

Några barn sjunger framför en mikrofon i en kyrka.

Musikgudstjänst med barnkörerna

Fågelbergskyrkan söndag 20 november kl 16.00. Barnkörerna medverkar.

Musik i Fågelbergskyrkan 15 oktober Edith Piaf

Fågelbergskyrkan lördag 15 oktober kl 16.00. Sånger från Edith Piafs repertoar.