Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jag vill förändra världen-konfirmand, Stensjön

Träffas på tider som gruppen kommer överens om, vardagskväll eller veckoslut i Stensjökyrkan eller Fågelbergskyrkan. Konfirmation 30 maj 2020 i Stensjökyrkan.

JAG VILL FÖRÄNDRA VÄRLDEN-KONFIRMAND

STENSJÖNS församling

Vill du förändra världen? Detta är en grupp för dig som är trött på vackra ord och vill se handling. Utifrån den kristna tron arbetar vi med frågor såsom miljö/klimat, krig & fred, djurens rättigheter, jämlikhet, HBTQ, fattigdom, psykisk ohälsa och droger. Du får själv välja vilket tema du vill ägna dig åt.

Konfirmandtiden kan också komma att innehålla studiebesök, skrivarverkstad för debattinlägg, träning i debatteknik, planering och genomförande av demonstrationer, produktion av korta filmer för opinionsbildning, med mera. Välkommen med i en annorlunda och spännande konfirmandgrupp!

TRÄFFAS: På tider som gruppen kommer överens om, vardagskväll eller veckoslut.

VAR: I Stensjökyrkan (Gunnebogatan 18) och/eller Fågelbergskyrkan (Östra falkgatan 9).

LÄGERDATUM: 6-8 sept på Åh stiftsgård, ytterligare ett läger under våren.

KOSTNAD: Gratis.

KONFIRMATION: Lördag 30 maj 2020, Stensjökyrkan.

FOLDER PDF>>

VID FRÅGOR: Kontakta Stefan Risenfors,
stefan.risenfors@svenskakyrkan.se, 0738-520 461.

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön