Foto: Gustaf Hellsing

Musik på gudstjänster, dop, bröllop och begravning

Svenska kyrkan Mölndal erbjuder levande musik vid dop, bröllop och begravningar. Spotify Business la ner 31 mars 2019 och önskas inspelad musik spelar vi endast laglig musik via CD-skivor.

Musik vid dop, bröllop eller begravning i kyrkan

Vi är angelägna om att det endast spelas laglig musik i kyrkan. Detta underlag är skrivet utifrån de riktlinjer som givits oss.

Levande musik

Vi hoppas att du tar tillvara på möjligheten att ha levande musik! Vid förrättning i kyrkan har du tillgång till musiker och kyrkans instrument. Funderar du på hur du ska välja musik, så ta gärna hjälp av musikern som är i tjänst. Pastorsexpeditionen kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

Digital musik

Om det finns speciella önskemål om att spela upp musik digitalt, så fungerar följande alternativ:

  • Musiken finns på CD-skiva (inte bränd, endast original)
  • Musik som är lagligt köpt och nedladdad av församlingen eller pastoratet från exempelvis iTunes

Spotify får inte spelas från privata konton i offentlig miljö!

I god tid innan förrättningen börjar behöver musiken finnas tillgänglig så att vaktmästaren kan provspela den. 

Om musiken ska spelas upp från en telefon/iPad eller dylikt, måste enheten vara i flygplansläge och eventuellt lås och skärmsläckare bortkopplat samt ljudet vara på.

Frågor?

Om du har fler frågor får du gärna höra av dig till kansliet  031 761 93 00. 

Alla kyrkor och kapell hos Svenska kyrkan Mölndal har möjligt att spela upp musik via CD-skiva.

Prata gärna med prästen som ni har kontakt med i förväg så att provspelning kan göras. 

Spotify

Kan man använda ett vanlig Spotifykonto för att spela musik i Svenska kyrkan? 
Nej, detta avtal gäller endast privatpersoner. Privata Spotify får inte användas för att framföra en låt eller sång i offentlig miljö utan får bara användas för "hemmabruk" för vänner. När det gäller hur många vänner som räknas så är det så många som ryms vid en dukning i hemmiljö, cirka 8-10 personer.

Hur gör man då man vill ha inspelad musik i fortsättningen? 

Den som vill ha inspelad musik vid dop, bröllop och begravning kan till exempel göra på något av följande sätt:

• CD-skiva - Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv.

Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.

• Det är tillåtet att spela upp musik som är lagligt köpt och nedladdad från exempelvis iTunes. Församlingen eller pastoratet betalar själva kostnaden per nedladdad låt. Det går idag inte att få till stånd något avtal mellan iTunes (Apple) och Svenska kyrkan.