Foto: valentin-b-kremer

Idrekonfa, Fässberg 2022-2023

En lördag i månaden (några söndagar). Fässbergs församlingshem. Uppstart 9-11 september 2022. Konfirmation 13 maj 2023 Fässbergs kyrka.

IDREKONFA

FÄSSBERGS FÖRSAMLING

I Idregruppens får både kropp och själ ta plats. Här ryms både stillhet och lek. Vi upptäcker, bygger gemenskap, diskuterar och jobbar kreativt på olika sätt. På jullovet åker vi till Idre där vi både får åka skidor och pröva andra vinteraktiviteter. .

TRÄFFAS: En lördag i månaden kl. 10-15, även vissa söndagar kan förekomma. Uppstart 9-11 september 2022.

VAR: Fässbergs församlingshem (Terrakottagatan 3b, Mölndal).

LÄGERDATUM: 9-11 september 2022 och 2-6 januari 2023.

KOSTNAD: Gratis.

KONFIRMATION: Lördag 13 maj 2023, Fässbergs kyrka.

VID FRÅGOR: Kontakta
Johanna Risenfors Lindmark, johanna.risenforslindmark@svenskakyrkan.se, 0738-520 412.

FOLDER (PDF)>>

Anmäl dig snarast. UPPGIFTER OM KONFIRMANDEN.

Är du döpt?

På grund av begränsat antal platser i grupperna, gör två val av grupp:

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, facebook, instagram, folder osv)

För att kunna genomföra och administrera ditt barns tid som konfirmand kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering