Foto: valentin-b-kremer

Idrekonfa, Fässberg

I snitt en lördag i månaden (några söndagar). Fässbergs församlingshem. Konfirmation 22 maj 2021 Fässbergs kyrka.

IDREKONFA

FÄSSBERGS FÖRSAMLING

Hur tar vi hand om oss själva och varandra? I Idregruppen får både kropp och själ utrymme, här ryms både stillhet och lek. Vi upptäcker, bygger gemenskap, diskuterar och jobbar kreativt. På jullovet åker vi till Idre där vi både får åka skidor och pröva andra vinteraktiviteter.

TRÄFFAS: En lördag i månaden kl. 10-15, även vissa söndagar kan förekomma. Uppstart 12-13 september.

VAR: Fässbergs församlingshem (Terrakottagatan 3b, Mölndal).

LÄGERDATUM: 3-7 januari.

KOSTNAD: Gratis.

KONFIRMATION: Lördag 22 maj, Fässbergs kyrka.

VID FRÅGOR: Kontakta Hanna Bothén, hanna.bothen@svenskakyrkan.se, 0738-520 465.

FOLDER (PDF)>>

Hanna Bothén

Hanna Bothén

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Fässberg