Ideellt engagemang

Vi bygger vår kyrka tillsammans, det är ju vi som skapar den gemenskap där vi kan finna rum för såväl tro som tvivel. Som ideell medarbetare får du den hjälp, utbildning och stöd som du behöver.

Tillsammans har vi möjlighet att agera. Att modigt och närvarande finnas där för andra och varandra. Vi har bland annat ideella grupper i Fässberg och Stensjön samt ett stort arbete för flyktingar i Kållered. Vi har gudstjänstgrupper, gudstjänstvärdar och öppenkyrka-grupp, cafégrupper, diakoni- och missionsgrupper, trädgårdsgrupper, kyrkskjutsgrupper, söndagsskoleledare mm. Vill du vara med och bidra? Hör av dig till oss!

Flykting- och integrationsarbete Kållered

Jetmir Salihi

Jetmir Salihi

Svenska kyrkan Mölndal

Mer om Jetmir Salihi

Klädutdelning Sagåsen

Ideellt arbete Kållered

Håkan Berndtsson

Håkan Berndtsson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Kållered

Ideellt arbete Stensjön

Stefan Risenfors

Stefan Risenfors

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Församlingsherde Stensjön

Ge en gåva

Via Svenska kyrkan Mölndals plusgiro 71 30 01-6 kan du alltid ge en gåva. Ange vilken kampanj eller verksamhet din betalning avser.