Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Himlastoff - barnkörer och miniorer i Fågelbergskyrkan

Tisdagar mellan kl 14:00-17:00. Miniorer samt kören Fågelungarna (14:15), PåFåglarna (14:45) och Sångfåglarna (15:45)

Välkommen till Fågelbergskyrkans kombinerade barnkörsverksamhet och miniorverksamhet.

Här får barnen sjunga, pyssla, leka, ha andakt med mera. Vi medverkar på Messy Church- gudstjänster i Fågelbergskyrkan ca 1/ månad och även i andra former av musikgudstjänster. Barnkörerna är åldersindelade och sjunger på följande tider:

  • Fågelungarna (F:klass- åk 1) kl. 14.15- 14.45
  • PåFåglarna ( åk 2) kl. 14.45- 15.15
  • SångFåglarna ( åk 3-6) kl. 15.45- 16.30

Vill du veta mer/ vara med? Kontakta barnpedagog Ulrica Kardborn 0738- 520 464 eller körledare Ida Andersson 0738- 520 473
Ansvarig: Ulrica Kardborn

Anmälan till barnverksamhet i Fågelbergskyrkan, Stensjöns församling. Jag anmäler mitt barn till följande barnverksamhet.

Det är OK för mig att mitt barn finns med på bild i Svenska kyrkan Mölndals olika informationskanaler. (Webbsida/blogg/Facebook/Instagram/tryckta medier)

Kontakt vårdnadshavare

Ida Andersson

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Stensjön

Ulrica Kardborn

Ulrica Kardborn

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Stensjön