Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hela människan Mölndal (RIA) 20%

Hela människan Mölndal (RIA) önskar anställa dig som vill vara med att utveckla och driva en öppen dagverksamhet. Omfattningen är minst 20 % med arbetstid fredagar. Tillträde kan ske omgående, men önskan är senast i augusti.

Vill du arbeta med vuxna i missbruk och utanförskap?

Då är Hela Människan Mölndal något för dig!

Du som söker…

  • är gärna socionom, diakon, socialpedagog, behandlingsassistent eller motsvarande,
  • har intresse för målgruppen och det är ett plus med erfarenhet av arbete med målgruppen,
  • kan relatera till, trivs med och är bekväm i umgänge med människor i utsatta livssituationer,
  • har vana att samtala och är inlyssnande,
  • behöver ha omdöme i relation till beroende- och medberoendeproblematik,
  • har självinsikt och är trygg i dig själv.

Vi är en ideell förening som vill ge stöd till människor i socialt utsatt livssituation. Vi verkar lokalt i Mölndal, men är också en del av den nationella organisationen Hela Människan, se helamanniskan.se. Våra huvudmän är lokala församlingar och vi har ett gott samarbete med Mölndals stad.

Vi är inne i ett utvecklingsskede och önskar anställa dig som vill vara med att utveckla och driva en öppen dagverksamhet tillsammans med vår nuvarande anställda, huvudmännen, volontärer, kommunen och andra intresserade aktörer.

Vår verksamhet bygger på kristen grund och du behöver kunna bejaka Hela Människans vision och värdegrund, se helamanniskan.se/var-vardegrund/

Eftersom vi är i utvecklingsskede är anställningen begränsad i tid och omfattning. Omfattningen är minst 20 % med arbetstid fredagar.

Tillträde kan ske omgående, men önskan är senast i augusti. Tjänsten varar året ut, men vi har ambitionen att både utöka omfattning, förlänga och utveckla den till en tillsvidareanställning.

Är du intresserad?

Välkommen att sända in ditt CV och ett personligt brev (max en A4) till annika.andreasson61@gmail.com (sekreterare i styrelsen), som du även kan kontakta vid frågor, liksom vår anställda caroline.bergagard@helamanniskan.se.