Foto: Carina Etander Rimborg

Hållbarhet - för kropp och själ

Hanna Bothén skriver om trädgårdsdiakoni - hållbarhet både för kropp och själ.

När jag kommer till min arbetsplats i Fässbergs församlingshem möts jag nu under sensommaren av en färgglatt blommande rabatt. Rabatten anlades för några år sedan och har sedan dess haft som uppgift att ge blommor till smyckningen av kyrkan ovanför backen. En grupp ideella vårdar den och övriga planteringar runt församlingshemmet och jag anar att de också vårdar sig själva och varandra genom att mötas och rensa, plantera, så och pausfika.

Läkande effekt

Natur och trädgård har i många fall en läkande effekt på oss människor. På många ställen har man tagit fasta på det och skapat möjlighet för människor som drabbats av stressjukdomar, utbrändhet eller som av andra skäl hamnat i utanförskap att med naturen som resurs och verktyg få sammanhang, tid att läka och hjälp att förstå och hantera det som drabbat henne.

”Redan första dagen när vi sätter frö, så brukar jag prata om fröet kontra människan. Fröet ska ner i en god mylla, det är inte alla människor som föds in i en god mylla, vi behöver alla näring för att växa, vi behöver då och då i livet ha stöttepelare - växtpinnar som vi använder för att stötta upp växterna. Vi pratar om den symboliken – från död genom liv, eller liv genom död. Årets deltagare har berättat om att de fick vara med om det kala i mars och grönskan under sommaren och sedan få vara med om själva avklädandet, vissnandet. Själva naturen är ju som kyrkans språk egentligen.”

Detta är en diakons tankar om arbetet med trädgårdsdiakoni, det vill säga kyrkans arbete med människor i utanförskap som med naturen till hjälp får stöd att hitta tillbaka till orken och en plats i samhället.

en själslig hållbarhet

Hållbarhet, som är temat för den här sidan, kan handla om så mycket. I det här sammanhanget får en själslig hållbarhet stå i fokus. Trädgårdsgruppens omsorg om det som växer kring församlingshemmet som stundvis spiller över och blir till omsorg för människorna, och symboliken i mötet med trädgårdssysslorna i trädgårdsdiakonin som kan ge språk och förståelse för livets brokighet är exempel på hur natur och trädgård kan fungera läkande för oss människor.

För den sekulära, eller lite tvekande religiösa människan som möjligen inte vänder sig till traditionella religiösa riter och symboler för att hantera en längtan efter något större än det egna jaget kan naturen också vara en kraftkälla, inspiration och öppna vägar till andliga upplevelser.

Kanske är det just detta Harry Martinssons ord speglar i psalm 202 i den svenska psalmboken   

De blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma.
Hur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma
en vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns äng
och som med solens gyllne tråd
hopsömmas våd för våd.

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud.