Foto: Carl Nenzen Loven

Gotlandskonfa, Fässberg 2021-2022

Varannan onsdag kl 16:30-19:00. Fässbergs församlingshem. Konfirmation 21 eller 28 maj 2022 Fässbergs kyrka.

Gotlandskonfa

FÄSSBERGS FÖRSAMLING

Häng med till Gotland nästa vår, det blir kul!

Men Gotlandsresan blir inte den enda resan, hela konfirmandåret är en resa både i gemenskap med gruppen och inom var och en.

Kom med dina frågor och funderingar, kom med dina tankar om liv och död, tro och tvivel, hopplöshet och hopp, så bygger vi konfatiden tillsammans!

TRÄFFAS: Varannan onsdag kl. 16:30-19. Uppstart 8 eller 15 september 2021.

VAR: Fässbergs församlingshem (Terrakottagatan 3b, Mölndal).

LÄGERDATUM: Påsklovet 2022 (v. 15).

KOSTNAD: Gratis.

KONFIRMATION: Lördagarna 21 maj eller 28 maj 2022, Fässbergs kyrka.

VID FRÅGOR: Kontakta
Johanna Risenfors Lindmark, johanna.risenforslindmark@svenskakyrkan.se, 0738-520 412.

FOLDER (PDF)>>

Anmäl dig snarast. UPPGIFTER OM KONFIRMANDEN.

Är du döpt?

På grund av begränsat antal platser i grupperna, gör två val av grupp:

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, facebook, instagram, folder osv)

För att kunna genomföra och administrera ditt barns tid som konfirmand kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering

Johanna Risenfors Lindmark

Johanna Risenfors Lindmark

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg