Foto: Karin Rosander

Fässbergs ungdomskör

Fässbergs kyrka. Söndag cirka en gång i månaden kl 13:00-14:30

en kör för dig som gillar att sjunga

Kören övar i Fässbergs kyrka, efter gudstjänsten cirka en gång i månaden. Sjunger vid gudstjänsten någon gång per termin.

Ytterligare övningar kan tillkomma. 

Se kalendern för aktuella datum.

Karin Rosander

Karin Rosander

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Fässberg

Mer om Karin Rosander

Organist