Meny

ES-EM-MÄSS, Stensjön

Torsdagar varannan vecka 16:30-19:00, Fågelbergskyrkan. Konfirmation 30 maj 2020 i Stensjökyrkan.

ES-EM-MÄSS, Stensjöns församling (Fågelbergskyrkan)

ESTETISKA EFTERMIDDAGAR MED MÄSSA, STENSJÖNS FÖRSAMLING

Tycker du om att vara kreativ? På Es-Em-Mäss gör vi någon form av skapande verksamhet vid varje träff, såsom återbruk, målning med mera. Vi kommer även att skriva en låt som vi spelar in i en musikstudio i Göteborg med hjälp av en erfaren producent. Varje torsdagsträff avslutas med en stilla mässa, och dessa mässor räknas in bland de obligatoriska gudstjänstbesöken.

TRÄFFAS: Torsdagar varannan vecka kl. 16:30-19:00.

VAR: Fågelbergskyrkan (Östra Falkgatan 9).

LÄGERDATUM: 6-8 sept, 6-8 mars, 22-24 maj (preliminärt).

KOSTNAD: Gratis

KONFIRMATION: Lördag 30 maj 2020, Stensjökyrkan.

VID FRÅGOR: Kontakta Joel Göranson,
joel.goranson@svenskakyrkan.se, 0738-520 377.

Folder (PFD)>>

Joel Göranson

Joel Göranson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst Stensjön , Präst