Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ES-EM-MÄSS, Stensjön

Torsdagar varannan vecka 16:30-19:00, Fågelbergskyrkan. Konfirmation 30 maj 2020 i Stensjökyrkan.

ES-EM-MÄSS, Stensjöns församling (Fågelbergskyrkan)

ESTETISKA EFTERMIDDAGAR MED MÄSSA, STENSJÖNS FÖRSAMLING

Tycker du om att vara kreativ? På Es-Em-Mäss gör vi någon form av skapande verksamhet vid varje träff, såsom återbruk, målning med mera. Vi kommer även att skriva en låt som vi spelar in i en musikstudio i Göteborg med hjälp av en erfaren producent. Varje torsdagsträff avslutas med en stilla mässa, och dessa mässor räknas in bland de obligatoriska gudstjänstbesöken.

TRÄFFAS: Torsdagar varannan vecka kl. 16:30-19:00.

VAR: Fågelbergskyrkan (Östra Falkgatan 9).

LÄGERDATUM: 6-8 sept, 6-8 mars, 22-24 maj (preliminärt).

KOSTNAD: Gratis

KONFIRMATION: Lördag 30 maj 2020, Stensjökyrkan.

VID FRÅGOR: Kontakta Joel Göranson,
joel.goranson@svenskakyrkan.se, 0738-520 377.

Folder (PFD)>>

Anmäl dig senast den 10 juni. UPPGIFTER OM KONFIRMANDEN.

Är du döpt?

På grund av begränsat antal platser i grupperna, gör två val av grupp:

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, facebook, instagram, folder osv)

I och med denna anmälan till konfirmationsläsningen godkänner jag det eventuella ekonomiska åtagandet som kan vara förknippat med konfirmationsgruppen (uppgiften finns tillsammans med varje grupp).

Joel Göranson

Joel Göranson

Svenska kyrkan Mölndal

Präst Stensjön , Präst