En svenskkyrklig klassiker

En svenskkyrklig klassiker 2022

Kyrkans klassiker är så klart en blinkning till den etablerade svenska klassikern: det fysiska kraftprovet att under tolv månader genomföra Vasaloppet, Vansbrosimmet, Vätternrundan och Lidingöloppet. Även om det finns likheter mellan de båda klassikerna (målmedvetenhet, uthållighet och diplom) erbjuds den kyrkliga klassikern bara som gåva, inte som krav.

En svenskkyrklig klassiker

Ladda ner pdf här med information om de olika delarna>>

Kyrkans klassiker är så klart en blinkning till den etablerade svenska klassikern: det fysiska kraftprovet att under tolv månader genomföra Vasaloppet, Vansbrosimmet, Vätternrundan och Lidingöloppet.

Även om det finns likheter mellan de båda klassikerna (målmedvetenhet, uthållighet och diplom) erbjuds den kyrkliga klassikern bara som gåva, inte som krav. Det är heller inte den egna prestationen som står i centrum utan vilan, rytmen och Guds handlande i och genom kyrkans olika praktiker.

Förhoppningen är att du ska upptäcka mer av kyrkans tro och liv.

Det är fyra olika delar. Gudstjänst, bön, bibeltexter och omtanke.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till någon av våra präster eller diakoner, eller någon annan kristen människa du har förtroende för. 

GUDSTJÄNST

Delta i tolv (12) gudstjänster, helst på helgen (söndag eller röd helgdag). Fyra av dessa tillfällen är bestämda på förhand: juldag, skärtorsdag, långfredag, påskdag.

Foto: Carina Etander Rimborg

Övriga är valfria. Att fokusera på helgen har sin bakgrund i att söndagen är kyrkans speciella dag eftersom Jesus uppstod på en söndag. I helgernas gudstjänster stämmer Gud möte med sin församling.

Att jul och påsk särskilt lyfts fram har sin bakgrund i dessa helgers centrala ställning och budskap i den kristna tron.

Ladda ner foldern här (pdf) med information om de fyra delarna (där kan du ”pricka av” gudstjänster>>

BIBEL

Läsa ett urval i de cirka 30 bibeltexter som Svenska kyrkans biskopar anger som omistliga. Bibelns unika ställning i kyrkan bygger på tron att i dess berättelser finns Guds ord och uppenbarelse till människor i alla tider. En enkel bibelläsningsmetod finns på baksidan av foldern.

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dessa bibeltexter föreslår biskoparna att du ska läsa:

Ladda ner foldern här (pdf) med information om de fyra delarna. (Här hittar du alla texterna och kan pricka av vilka du läst)>>

Kyrkans klassiker

Ladda ner foldern här (pdf) med information om de fyra delarna (en vikt A4)>>

Kyrkans undervisning kräver konkreta uttrycksformer. Metoder och material hjälper pedagogiken och teologin att ta kropp. Därför lanseras nu Kyrkans tidning Kyrkans klassiker. Det är en konkret satsning på lärande och undervisning som riktar sig rakt in i de centrala delar i kristen tro och kyrkans liv.

Kyrkans klassiker är så klart en blinkning till den etablerade svenska klassikern: det fysiska kraftprovet att under tolv månader genomföra Vasaloppet, Vansbrosimmet, Vätternrundan och Lidingöloppet. Även om det finns likheter mellan de båda klassikerna (målmedvetenhet, uthållighet och diplom) erbjuds den kyrkliga klassikern bara som gåva, inte som krav. Det är heller inte den egna prestationen som står i centrum utan vilan, rytmen och Guds handlande i och genom kyrkans olika praktiker.

Förhoppningen är att människor ska upptäcka mer av kyrkans tro och liv. Syftena och målgrupperna är flera:
- Fördjupning, som när ett arbetslag eller ett kyrko-/församlingsråd antar utmaningen att under året genomföra Kyrkans klassiker. Som ett komplement till diverse stegtävlingar och cykelutmaningar.
- Folkbildning, som ett konkret pastoralt erbjudande till människor och grupper man möter, såsom dopfaddrar eller konfirmandföräldrar.
- Förberedande, som en introduktion till människor som av olika anledningar vill lära känna Svenska kyrkans tradition, kanske nya svenskar, personer från andra samfund eller vuxenkonfirmander.

Men är inte tron en gåva från Gud mina egna handlingar förutan? Är inte Kyrkans klassiker ett uttryck för ett slags gärningsrättfärdighet? Tvärtom. Den kristna traditionen är full av råd för att utveckla och bibehålla en gudsrelation. Att tro att en fungerande gudsrelation är ”oberoende av egna ansträngningar kan leda till en särskild form av uppgivenhet”, skriver biskop Karin Johannesson i boken Inomkyrklig sekularisering (2018). Också i den svenskkyrkliga kontexten finns gott om konkreta anvisningar. Det gäller historiskt och in i vår tid, till exempel med biskop Johan Dalman Trons tre tumregler (2017) eller På Kammarn, som är biskop Karin Johannessons Youtubekanal om andlig återhämtning (2019–2020). Men råden kommer inte bara från biskopar, utan går även igen i klassisk konfirmandpedagogik där trons fyra B:n – bibel, brödsbrytelse, bön, brödra- och systergemenskap – beskrivs som väsentliga för att tron ska stå stadig.

Vad är då utmärkande för ett kristet liv och hur förpackas en kyrklig klassiker så att så många som möjligt känner igen sig och sin kyrka? Tanken är att alla som vill ska kunna genomföra en klassiker utifrån förutsättningarna i en vanlig församling och i ett hem där det finns en bibel och en psalmbok, vilka ju annars går att låna i de flesta församlingar.

Innehållet ska både vara enkelt och centralt, samt representera ett allmänkristet arv.

Få inspiration från fler stift

Kyrkans klassiker

Var med att under ett kalenderår upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra.

Var med och gör kyrkans klassiker

I kyrkans klassiker behöver du inte skida, cykla, simma eller springa. Istället får du be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna din omtanke om andra. På den här sidan hittar du råd och stöd för att hitta andliga vanor.