Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-konfa

Ny unik konfirmandkurs! Huvuddelen av konfaundervisningen sker via din dator/telefon. Med hjälp av videolänkar och chattforum diskuterar vi och lär oss om kristen tro. Ingen större datorskicklighet behövs, däremot tillgång till internet. Lägerfri grupp med stort egenansvar och få träffar.

OBSERVERA: Den här gruppen är ett nytt projekt. Upplägget är under arbete och vi testar nu intresset.

TRÄFFAS: Endast enstaka träffar under året.

VAR: Vid din dator samt i någon av Mölndals kyrkor.

KOSTNAD: Gratis.

KONFIRMATION: Vi återkommer med datum och kyrka.

VID FRÅGOR: Kontakta Johannes Imberg.