Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dessa kan du rösta på lokalt i Mölndal

Här hittar du kontaktuppgifter till de nomineringsgrupper som du kan rösta på lokalt i kyrkofullmäktigevalet i Svenska kyrkan Mölndal.

Dessa grupper ställer upp i kyrkovalet lokalt

Följande grupper ställer upp till val i Mölndal (i bokstavsordning).

Här kan du läsa namnet på alla kandidatera som ställer upp lokalt i Mölndal.

Grupperna presenteras i bokstavsordning och med den information som står på valsedeln.

(Den 19 juli kommer en samlad redovisning för hela Svenska kyrkan att redovisas på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval )

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

1 Jan-Erik Lindström
2 Pernilla Övermark
3 Solveig Hallin
4 Jonny Blomgren
5 Elisabeth Andersson
6 Hans-Evert Renérius
7 Carina Ekedahl
8 Birgitta Evans
9 Ingemar Malmberg
10 Henrik Sörensson
11 Karin Vedlin
12 Birgitta Johansson
13 Viktor Andersson
14 Gun Kristiansson
15 Hasse Nygren
16 Jan Herbertsson
17 Royne Borgvall
18 Marie-Louise Lindholm
19 Ove Dröscher

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

1 Catharina Benzel Lärare i hem- och konsumentkunskap, Kållered
2 Maria Aminoff Doktorand, Fässberg
3 Christer Wetterling Företagare, Fässberg
4 Anita Svenheden Ekonom, Stensjön

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

1 Joakim Bengtsson Mölndal. säljare
2 Lars-Gunnar Pålsson Mölndal, präst
3 André Zeidan Kållered, legitimerad fysioterapeut
4 Marcus Bengtsson Kållered, diakon
5 Eva Lena Ekholm Mölndal, företagare

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

1 Staffan Bjerrhede Kållered
2 Kennet Wallengren Stensjö
3 Annika Bjerrhede Kållered
4 Marianne Halonen Fässberg
5 Hans Lundin Kållered
6 Gunilla Arneström Fässberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

1 Eva Forssell Aronsson 60 år, professor/sjukhusfysiker, Fässberg
2 Stellan Hasselblad 76 år, kyrkväktare em, Stensjön
3 Gunnar Lindskog 83 år, prost, Fässberg
4 Margareta Eklund Jimar 75 år, rektor, Kållered
5 Kerstin Efraimsson 71 år, Fässberg
6 Lars Ramboldt 77 år, pensionär, Stensjön
7 Eva Rangmar 69 år, klockare, Fässberg
8 Stefan Caplan 56 år, gymnasielärare, Stensjön
9 Mats Holstein 58 år, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Fässberg
10 Anna Mattsson 62 år, kommunikatör, Fässberg
11 Mats Ohlson 61 år, sjukhuskemist, Stensjön
12 Helena Sörquist 54 år, LSS-handläggare/socialsekreterare, Fässberg
13 Lars Erik Karlsson 68 år, pensionär, Fässberg
14 Bodil Lindqvist 71 år, pensionär, Stensjön
15 Magnus Knutson 71 år, civilingenjör, Fässberg
16 Carina Enerfalk 62 år, aukt. med. fotterapeut, Fässberg
17 Magnus Widfeldt 64 år, civilingenjör, Stensjön
18 Eva Ånhammar Karlsson 64 år, leg. psykolog/diakon, Fässberg
19 Gilbert Lundgren 82 år, tekn. lic., Fässberg
20 Anders Akutsu Hedenrud 44 år, ingenjör, Fässberg
21 Inger Andersson 60 år, diversearbetare, Fässberg
22 Rolf Claesson 78 år, Stensjön
23 Elisabeth Rangmar 35 år, administrativ samordnare, Fässberg
24 Johan Lundin 56 år, arkitekt, Fässberg
25 Karin Olsson Victor 78 år, pensionär, Fässberg
26 Lena Hasselblad 74 år, adjunkt, Stensjön
27 Lars Karlsson 74 år, Fässberg
28 Kerstin Lundgren 79 år, pensionär, Fässberg
29 Lars Gahrn 67 år, antikvarie/filosofie doktor, Stensjön
30 Alice Nordström 24 år, egen företagare, Fässberg
31 Bengt Enerfalk 63 år, försäljningsingenjör, Fässberg
32 Märta Johansson 89 år, pensionär, Stensjön
33 Margareta Hedenrud 79 år, leg. psykolog, Fässberg
34 Dick Bergström 56 år, gymnasielärare, Kållered
35 Ulla Hermansson 73 år, frilansare, Fässberg
36 Jenny Odälv 48 år, diakon, Stensjön
37 Bo Hedenrud 80 år, leg. läkare, Fässberg
38 Kristine Holmberg 62 år, materialhanterare, Kållered
39 Leif Jenemalm 68 år, pensionär, Stensjön
40 Maj Edberg Petersson 85 år, Fässberg
41 Kerstin Bodén Engdahl 72 år, Fässberg
42 Dan Aronsson 65 år, civilingenjör, Fässberg
43 Britta Nilsson 82 år, Fässberg

Sverigedemokraterna

1 Kjell-Åke Jönsson 67, Pensionär
2 Martin Linder-Lood 29, Elektriker
3 Jan Jacobsson 79, Pensionär
4 Marie Andreasson 47, Maskinoperatör

Vänstern i Svenska Kyrkan

1 Marie Lindqvist 50 år Habiliteringsassistent
2 Ronny Lindqvist 73 år Skolvaktmästare