Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bibelstudiegrupp på arabiska

Fässbergs församlingshem. Onsdagar kl 19-21.مجموعة دراسة الكتاب المقدس باللغة العربية

Välkommen till en bibelstudiegrupp på arabiska i Fässbergs församlingshem!

Vi samlas och ber tillsammans, läser och pratar om Bibeln, och sjunger lovsånger på arabiska.

Rima Eid

Rima Eid

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Fässberg