Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Babypsalmsång 4-9 mån

Toltorpskyrkan. Onsdagar kl 09-12. Anmälan till hösten 2019 nu.

Välkommen att tillsammans med ditt barn 4-9 mån, sjunga och träffa andra föräldrar, som också är hemma med sitt barn.

Vi träffas i mysiga Toltorpskyrkan, Dalgångsgatan 2.

Det blir en stund av närhet, stillhet, dans och rörelse mellan dig och ditt barn, där ni kan fokusera på och samspela med varandra.

Träffen innehåller också en lugn stund med ljuständning, andakt och psalmsång.

Avgift . 100 kr för fika

Anmäl dig till Linda Knutsson eller Carina Göransson.

Linda Knutsson

Linda Knutsson

Präst - Fässberg

Carina Göransson

Carina Göransson

Musiker - Fässberg