Foto: Martina Skånberg

Återtagna gravar

Kyrkogårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2022-05-17 § 6 att de i rapporten listade gravarna är förverkade. De gravplatser som omfattas av beslutet har försetts med skyltar ”återtagen grav” som anger att gravrätten återgått till upplåtaren (Mölndals kyrkogårdsförvaltning). Är ni missnöjd med beslutet kan ni kontakta Mölndals kyrkogårdsförvaltning senast 2022-09-09.

Återtagna gravar

Kyrkogårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2022-05-17  § 6 att de i rapporten ”Återtagna gravplatser” listade gravplatserna nu är förverkade till följd av saknande av Gravrättsinnehavare / Vanvård.

De gravplatser som omfattas av beslutet har försetts med skyltar ”återtagen grav” som anger att gravrätten återgått till upplåtaren.

Listan finns även uppsatt på våra anslagstavlor på Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård och Kållereds kyrkogård.

Är ni missnöjd med beslutet kan ni kontakta Mölndals kyrkogårdsförvaltning senast 2022-09-09.

E-post: molndals.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon: 031-761 93 00

Information

Den som har en gravrätt ansvarar för att graven sköts och inte vanvårdas. En gravrätt gäller oftast i 25 år från den senaste gravsättningen, därefter kan gravrätten förlängas om gravrättsinnehavaren vill det. 

När du inte längre vill ansvara för skötsel och inte vill vara ansvarig för graven kan den återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. 

Detta kan också ske på kyrkogårdsförvaltningen initiativ för bortglömda gravar som inte vårdas eller om gravrättsinnehavaren inte finns eller går att få tag på, via annonsering under minst ett år.

Regelbundet går kyrkogårdsförvaltningen igenom alla gravarna och uppdaterar gravrättsinnehavare i gravbreven och kontrollerar att graven sköts. När det saknas gravrättsinnnehavare och det inte går att finna någon som vill ta över graven eller att graven missköts och inte åtgärdas kan kyrkogårdsförvaltningen återta graven. 

Så har skett nu. Alla gravar detta berör är uppmärkta. Är du missnöjd med beslutet kontakta Mölndals kyrkogårdsförvaltning.

  • Kyrkogårdsförvaltningen Mölndal

    Svenska kyrkan Mölndal

    Kyrkogårdsförvaltning, Begravningsverksamhet

    Mer om Kyrkogårdsförvaltningen Mölndal

    Telefontid: mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12. Besök (mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12): Terrakottagatan 3B, 43142 Mölndal. Faktureringsadress: Fack 77800936, Box 15018, 75015 Uppsala. Organisationsnr: 252003-0202.